OK

تهران گلستان پیشرو در فروش انواع گیاهان آپارتمانیبا توجه به ماشینی شدن زندگی انسانها و زندگی در آپارتمان های کوچک نیاز به آوردن طبیعت به منازل و محیط های اداری به شدت احساس می شود به همین منظور تهران گلستان از ابتدای کار خود تلاش کرده تا گیاهان آپارتمانی را به خانه های شما هدیه دهد تا محیطی زیبا برای شما خلق کند .
امروزه با توجه به اینکه اکثر افراد شاهد پژمرده شدن گیاهان در آپارتمان ها هستند کمتر رو به سوی نگهداری از این گیاهان می افتند ولی باید به این نکته توجه کرد که نگهداری از تمام این گیاهان سخت نیست و همه ی آنها نیاز مند نور و توجه فراوان نیستند و می توان در آپارتمان های کوچک و کم نور حتی با صرف وقت کم این گلها را به خانه آورد و تهران گلستان در این راه شما را یاری خواهد داد تا با جمع آوری اطلاعات یکپارچه با صرف وقت کمتر بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید .


ویژگی یک گیاه آپارتمانی خوب

یک گیاه آپارتمانی خوب نباید به نور خیلی حساس باشد چراکه امروزه همه آپارتمان ها از نور کافی برخوردار نیستند .
یک گیاه آپارتمانی مقاوم نباید نیاز به آب فراوان در هر روز داشته باشد
یک گیاه آپارتمانی خوب نباید نسبت به رطوبت محیط خیلی حساس باشد
یک گیاه آپارتمانی خوب نباید فصلی باشد بلکه باید در تمام فصول شادابی خود را حفظ کند.

شرایط نگهداری گیاهان آپارتمانی

برای نگهداری از گیاهان حساس باید آنها را در مقابل پنجره و در غیر این صورت در زیر نور لامپ ها مهتابی قرار دهید
بهتر است گیاهان در مجاورت تلویزیون و صدای زیاد نباشند
در صورت امکان برگ های آنها را با آب اسپری شده هر روز پاک نمایید
بهتر است برای آبیاری از آب هم دما با محیط و بدون کلر استفاده کنید

برخی از گیاهان آپارتمانی


اسپاتی فیلومکالاتیادیفن باخیابن سای دراگونآگلونماگل بنت